Lngest Walk ni sankashite imasu.
America wo nishi no San Fransisco kara higashi no Washington D.C> made aruite oudan shimasu.
Amrican Native Indian no ya sekaizyu no samazama na zinsyu no hitotachi to issyoni SEKAI HEIWA no INORI wo komete aruite imasu.
ima ha Arizona no sabku ni imasu.
sabaku ha hiruma ha hada ga yakeru hodo atuku asa ban ha tento no naka no mizu ga kooru hodo samui desu.
nihon no SAKURA ga koishi desu….
PEACE
Longest Walk HP http://www.longestwalk.org/